ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Essay on Environment in Kannada

Essay on Environment in Kannada ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 200, 300, ಪದಗಳು.

Essay on Environment in Kannada ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 200, 300, ಪದಗಳು.

ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Essay on Environment in Kannada

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಾವು ನೋಡುವುದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾವಯವ ಅಥವಾ ಅಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜನನ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಈ ಪರಿಸರದಿಂದಲೇ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಬದಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವು ಈಗ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಪರಿಸರದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ

ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಪರಿಸರದಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದೇವೆ. ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಮರಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಸರದ ಘಟಕಗಳು. ಪರಿಸರವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದುಕು ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಪರಿಸರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಪರಿಸರ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಭೌತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರವು ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಪರಿಸರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮಾನವರು ಇನ್ನೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರವು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀಡಿದೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ.

ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Essay on Environment in Kannada - Deshjagat

Essay on Environment in Kannada ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 200, 300, ಪದಗಳು.

Essay on Environment in Kannada ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 200, 300, ಪದಗಳು.

ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Essay on Environment in Kannada

ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಭೂಮಿ, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಮರಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಸರ್ಗ ನಮಗೆ ಪರಿಸರ ಎಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಬದುಕಲು ಅಸಾಧ್ಯ

ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಪರಿಸರದಿಂದಲೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಪರಿಸರದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ. ಉಸಿರಾಡಲು ಗಾಳಿಯಂತೆ (ಆಮ್ಲಜನಕ), ತಿನ್ನಲು ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು ನೀರು. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸಮತೋಲಿತ ವಾತಾವರಣವು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಏಕೈಕ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವನವು ಸಾಧ್ಯ.

ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದ ಉಡುಗೊರೆ

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ದುರಂತಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಾಸಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಗ್ರಹವಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಮಾನವನ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಗಾಳಿ, ನೆಲ, ನೀರು ಎಲ್ಲವೂ ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡಲೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Virendra Sinh

Virendra Sinh is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English, Kannada language.

   

Leave a Comment