ಪ್ರಬಂಧದ ಅರ್ಥ Essay Meaning in Kannada

Essay Meaning in Kannada ಪ್ರಬಂಧದ ಅರ್ಥ 200, 300, ಪದಗಳು.

Essay Meaning in Kannada ಪ್ರಬಂಧದ ಅರ್ಥ 200, 300, ಪದಗಳು.
Essay Meaning in Kannada

ಪ್ರಬಂಧದ ಅರ್ಥ Essay Meaning in Kannada

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವೆವು. ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದರೇನು? ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು? ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ? ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬೇಕು? ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಜನರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಬಂಧ ಎಂದರೇನು? ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇನು? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವು ಗದ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪ್ರಬಂಧ ವಿಷಯಗಳು

ಪ್ರಬಂಧ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಚಿತ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೇಳುವ, ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ವಿಷಯಗಳು; ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಂತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಬಂಧದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ

ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ. ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ, ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ, ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಪ್ರಬಂಧದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರಬಹುದು.

ಖ್ಯಾತ ಹಿಂದಿ ಲೇಖಕ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ- “ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಬರಹಗಾರನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಲವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ.”

Essay Meaning in Kannada ಪ್ರಬಂಧದ ಅರ್ಥ 200, 300, ಪದಗಳು.
Essay Meaning in Kannada

ಪ್ರಬಂಧದ ಅರ್ಥ Essay Meaning in Kannada

ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದಲು ಜನರನ್ನು ಉತ್ಸುಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪದವಿ ನೀಡಿರಬಹುದು.

ಪರಿಚಯ

ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಕೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಾಗಿರಬಾರದು. ಪಾತ್ರವು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಓದಲು ಓದುಗರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಬಂಧವು ಗಾದೆ, ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಕನ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಕರ್ಷಕವಾದ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದಲು ಓದುಗರ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಪರಿಚಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಪೀಠಿಕೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಪರಿಚಯವು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ

ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿಷಯದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಒಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾರಾಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಬಂಧದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದಾಗ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅದರ ಸ್ಥೂಲವಾದ ರೂಪರೇಖೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, ನಂತರ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಪ್ರಬಂಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಥವಾ ಕವನದ ಸಾಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಪ್ರಬಂಧವು ಬರಹಗಾರನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ, ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುವವರ ಆಲೋಚನೆ, ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ / ಅವಳ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು.

ಲೇಖಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತು

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಯಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗದೆ ನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯಬೇಕು. ಲೇಖಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ನೀವು ಏನು ಬರೆದರೂ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಬಂಧದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Kiran Bhardwaj

Kiran Bhardwaj is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English, Hindi, Kannada language.

   

Leave a Comment