Best 10+ Abdul Kalam Quotes in Kannada ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

Abdul Kalam Quotes in Kannada (ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

Best 10+ Abdul Kalam Quotes in Kannada ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
Abdul Kalam Quotes in Kannada

Abdul Kalam Quotes in Kannada (ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

ಇತರರಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರೂ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನೊಣಗಳು ಸುಂದರವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಾಯದ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ, ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.

ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ನನ್ನ ನಿರ್ಣಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಫಲತೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗದು.

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಪ್ಪುಹಲಗೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

ಸಾಧಿಸೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಕಿಚ್ಚಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದು

ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಬೇಡಿ.

Abdul Kalam Quotes in Kannada

Best 10+ Abdul Kalam Quotes in Kannada ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ವಿಫಲರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ…

“ಕಾರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೋದರೆ, ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಾಶೆ ಕಿತ್ತೊಗೆದರೆ, ನಂಬಿಕೆ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಘರ್ಷಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿಲ್ಲುವುದು.” – ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

“ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಯತ್ನಿಸು. ನಿಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡ, ಜಯಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು.” – ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

“ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವೇ ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಧಾರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.” – ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

“ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದೇ ಇದೆ – ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸೇವೆ.” – ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

“ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದೇ ಸತ್ಯದ ನೆರವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು.” – ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

“ನಿನಗೆ ಆದರವನ್ನು ನೀನೇ ತರಬೇಕು. ಬೇರರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡ.” – ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

“ಜರ್ನಿ ಒಂದು ಧನ್ಯಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವ ಆನಂದವನ್ನು ಅರಸಬೇಕು.” – ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

Abdul Kalam Quotes in Kannada (ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

Best 10+ Abdul Kalam Quotes in Kannada ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
Abdul Kalam Quotes in Kannada

ನೀವಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬೇಕಿರುವುದು ಗುರಿಯೆಡೆಗಿನ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತ ಬದ್ಧತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ!

ಸೋಲೆಂಬ ರೋಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಮದ್ದು, ಇದು ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ!

ಈ ಜಗತ್ತು ನಾವು ಹೇಳುವ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಇತರರು ಹೇಳುವ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತದೆ!

ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವಿದೆ!

ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು!

ನೊಣಗಳು ಸುಂದರವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಾಯದ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ, ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.

ಸೋಲೆಂಬ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಮದ್ದು. ಇದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ!

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಈ ದುಃಖವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

Abdul Kalam Quotes in Kannada

Best 10+ Abdul Kalam Quotes in Kannada ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಹೊಂದಿರುವವರು, ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಾರರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮನಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.

ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಾಳೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಧರ್ಮವೆನ್ನುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿ. ಅಲ್ಪನಿಗೆ ಅದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ದಾರಿ.

ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಓಡಿ ಗೂಡು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಗರುಡ ಮೋಡದಾಚೆ ಹಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇಶದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ತುರ್ತು. ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ದೂರಿವಿರಿ.

“ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯವತಿ!” – ಡಾ. ಎಪ್. ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

“ನೀವು ಕನಸನ್ನು ಮುರಿದುಹಾಕಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ” – ಡಾ. ಎಪ್. ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

Abdul Kalam Quotes in Kannada (ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

Best 10+ Abdul Kalam Quotes in Kannada ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

“ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಮೂಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವುದೇ ಜಯದ ಮೂಲಕ ಬರುವುದು.” – ಡಾ. ಎಪ್. ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

“ಕಷ್ಟಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಧೀರರಾಗಿ, ದೂರಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನಿಂತಾಗ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಿರಿ.” – ಡಾ. ಎಪ್. ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

“ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅನೇಕವೇಳೆ ಜಯಗಳ ಆರಾಧಕ.” – ಡಾ. ಎಪ್. ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

“ಒಂದೇ ಕನಸು, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವು ಯೋಜಿಸುವಂತಹುದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು.” – ಡಾ. ಎಪ್. ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

“ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.” – ಡಾ. ಎಪ್. ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

ನೀವಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬೇಕಿರುವುದು ಗುರಿಯೆಡೆಗಿನ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತ ಬದ್ಧತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ!

ನಮ್ಮ ಸಹಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದೇ ಯಶಸ್ಸು..

ಸೋಲೆಂಬ ರೋಗ ಕೊಲ್ಲಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವೇ ಮದ್ದು..

Abdul Kalam Quotes in Kannada

Best 10+ Abdul Kalam Quotes in Kannada ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಅತೀ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಅತೀ ದುಃಖವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕವನ ಸೃಷ್ಟಿ

ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮರದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹದ್ದುಗಳು ಮೋಡದಿಂದಲೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತವೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ

ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಮೊದಲು ಉರಿಯಬೇಕು

Was this article helpful?
YesNo
Suraj Bhardwaj

Suraj Bhardwaj is a SEO expert and publishes few posts on this website. This is B.Com. Graduation with 5 years experience in SEO.

   

Leave a Comment