99+ ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು Karwa Chauth Wishes in Kannada

Karwa Chauth Wishes in Kannada ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು:

Karwa Chauth Wishes in Kannada

Karwa Chauth Wishes in Kannada ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶುಭ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ!

Karwa Chauth Wishes in Kannada

ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಲಿ. ಶುಭ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ!

ಈ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮೀಪಿಸಲಿ. ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಬಾಳಲಿ.

ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ. ಶುಭ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ!

Karwa Chauth Wishes in Kannada ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Karwa Chauth Wishes

ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಸದಾ ಸುಖದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.

Karwa Chauth Wishes

ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಮಳದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಖಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ.

ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ.

ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಿ.

Karwa Chauth Wishes in Kannada ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Karwa Chauth Wishes For Husband

ಪತಿಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ರತ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು. ಶುಭ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ!

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿರಲಿ ಎಂದು ಈ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

Karwa Chauth Wishes For Husband

ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯಜೀವನವು ಸದಾ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ.

ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ನನ್ನ ಉಷ್ಣ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಆನಂದದ ವಿವಾಹ ಜೀವನ ಕೋರುತ್ತೇನೆ.

ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಬಹು ದೀರ್ಘವಾದ ಮತ್ತು ಸುಖದ ವಿವಾಹಿತ ಜೀವನವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.

Karwa Chauth Wishes in Kannada ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Happy Karwa Chauth Wishes Quotes

ಈ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮೀಪಿಸಲಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಶುಭ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ.

ಅಮರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಈ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಶುಭ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಫಲತೆಯ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶುಭ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ.

Happy Karwa Chauth Wishes Quotes

ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿಯ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ನಡುವಿನ ಅಬ್ಬರಿಸಲಾರದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ.

ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿಯು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತಿ/ಪತ್ನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ.

Happy Karwa Chauth Wishes For Husband

ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರಲಿ. ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ!

ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮೆಹೆಂಡಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರಲಿ. ಚಂದ್ರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ಸಿಗಲಿ. ಶುಭ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ!

ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭವಾದ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರಲಿ.

ಈ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಲಿ, ಮತ್ತೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತುಂಬಿಸಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆನಂದದ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ.

Karwa Chauth Wishes Images

Karwa Chauth Wishes Images

ನನ್ನ ಪ್ರಿಯೆ, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರುವೆ. ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ!

ನನ್ನ ಪ್ರೀಯೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತಳಂತೆ ಬಂದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಾನೆಂದಿಗೂ ಆಗಬೇಕಾದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ. ನನ್ನ ಬಲದ ದಂತೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ!

ನನ್ನ ಪ್ರಿಯೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಖೀಯಳಂತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಧನ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಗಿಡಗಿನಿಯಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ!

ಪ್ರಿಯ ಪತಿಯೇ, ನನ್ನ ಜಗತ್ತು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೀವನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ರಾಣಿಯಂತೆ ಕಾಣುವವ ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಕರ್ವಾ ಚತುರ್ಥಿ!

Also Read

Wedding Anniversary Wishes in Kannada 

 Lover Birthday Wishes In Kannada

Was this article helpful?
YesNo
Rudra

Rudra Chanchal, who is associated with blogging field since last 5 years, loves to write in Deshjagat.com, he remains aware of the latest updates related to it and is very keen to give information to people about Deshjagat.com.

   

Leave a Comment