ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಬಂಧ Karnataka Rajyotsava Essay in Kannada

Karnataka Rajyotsava Essay in Kannada ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 200, 300 ಪದಗಳು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಬಂಧ Karnataka Rajyotsava Essay in Kannada

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿವಸ್ ಅಥವಾ 2022 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ದಿನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದ ದಿನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಚರಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿವಸ್ ಅಥವಾ 2022 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ದಿನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದ ದಿನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಜನರು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ

ನೈರುತ್ಯ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ) ರಚನೆಯಾದಾಗ ಅದು ನವೆಂಬರ್ 1, 1956 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಪಟ್ಟಿಯ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ವಜವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವನ್ನು (ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನ 2022) ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಬಂಧ Karnataka Rajyotsava Essay in Kannada - Deshjagat

Karnataka Rajyotsava Essay in Kannada ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 200, 300 ಪದಗಳು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಬಂಧ Karnataka Rajyotsava Essay in Kannada

ಈ ದಿನದಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1966 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳುವಳಿ

1905 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 1, 1956 ರಂದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗಳ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. 1 ನವೆಂಬರ್ 1973 ರಂದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಸರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ

ಆಲೂರು ವೆಂಕಟ್ ರಾವ್ ಅವರು 1905 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳುವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೊದಲ ಕನಸು ಕಂಡವರು. ಭಾರತವು 1950 ರಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ದೇಶದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇದು ಹಿಂದೆ ರಾಜರು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

1 ನವೆಂಬರ್ 1956 ರಂದು, ಹಿಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಬಹುಪಾಲು ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತು. .

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ

ಹೊಸದಾಗಿ ಏಕೀಕೃತ ರಾಜ್ಯವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ “ಮೈಸೂರು” ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಹೊಸ ಘಟಕದ ತಿರುಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಹೆಸರು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಮೈಸೂರು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಈ ವಾದದ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ 1 ನವೆಂಬರ್ 1973 ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನು “ಕರ್ನಾಟಕ” ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ತೀರ್ಮಾನ

ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಫೋಟೋಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಚಿತ್ರಗಳು ಎರಡೂ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Virendra Sinh

Virendra Sinh is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English, Kannada language.

   

Leave a Comment