Best 710+ Money Quotes in Kannada ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

Money Quotes in Kannada (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

Best 710+ Money Quotes in Kannada ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
Money Quotes in Kannada

Money Quotes in Kannada (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

“ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.” – ವಾರ್ನ ಬಫೆಟ್

“ಬಡತನ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳುವುದು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.” – ರಾಬರ್ಟ್‌ ಕಿಯೊಸಾಕಿ

“ಹಣವೇ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ, ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ಮೊದಲಾದುವು.” – ತಿಮ್‌ ಫೆರಿಸ್

“ಹಣವು ಜೀವನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದಿರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದದವರು ಇರಲಾರರು.” – ಜಿಮ್ ರೋಹ್

“ಹಣ ದುಡಿಯುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾನಾರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಯಿಸುವುದು.” – ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್

“ಹಣವು ಸಂಜೀವಿನಿಯೊ ಎನ್ನಲಾರೆವು, ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು.” – ಹೈರಿ ಮುರುಕೇಜೊ

“ಹಣದಿಂದ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ದುಃಖ ಏನನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಲಾರದು, ಏನೂ ಸಾಧಿಸಲಾರದು.” – ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಲಿನ್‌

“ಹಣ ನಿಮಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದು, ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದೇನೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.” – ಸೋಕ್ರೇಟಿಸ್

Money Quotes in Kannada

Money Quotes in Kannada

ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಕನಸು ನನಸು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹಾಳಾಗುವುದು ಮನಸು

ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ, ಸ್ಥಗಿತವಾದ ಜೀವನ

ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಜೀವನದ ಕಹಿ ಕಥೆ

ಹಣದಿಂದ ಬೆಲೆ, ಬೆಲೆಯಿಂದ ನೆಲೆ

ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಣ, ಜೀವನ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪಯಣ

ಜೀವನ ಮೂರ್ಖರ ಸಂತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಡ್ಡಿನ ಚಿಂತೆ

ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ತಲೆ!

ರೊಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ = ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದ ಕವನ

Money Quotes in Kannada (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

Best 710+ Money Quotes in Kannada ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ರೊಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಸ್ವರ್ಗ, ಬಡತನವೇ ನರಕ

ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದರೆ ಕನಸು, ಜೇಬಿನಲ್ಲಿರಬೆಕು ಕಾಸು

ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಕಾಸು, ಜೀವನ ತ್ರಾಸು

ದುಡ್ಡು ಇದ್ದರೆ ಸವಲತ್ತು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತು

ಜೀವನವಾಗಿದೆ ದುಬಾರಿ, ಹಣಾವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಂದರ ಸವಾರಿ

ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿದರೆ ಕಾಸು, ಜೀವನ ಸೊಗಸು

ಜೇಬಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಹಣದ ನದಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೆಮ್ಮದಿ?

ಹಣದಿಂದ ಸಾಗುವುದು ಜೀವನ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜೀವನ ಒಂದು ಕಹಿ ಕವನ

Money Quotes in Kannada

Money Quotes in Kannada

ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಬೊಕ್ಕಸ ಜೀವನಕ್ಕೆಲ್ಲಿದೆ ರಸ?

ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರೊಕ್ಕ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇರುವರು ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ

“ಹಣಕ್ಕೆ ಮದ್ದುಗಟ್ಟಬೇಡಿ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಧನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ.”

“ಹಣ ಅಪರಿಮಿತದ ಶಕ್ತಿಯ ಸೂಚಕವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.”

“ಹಣಕ್ಕೆ ತಲೆತೂಗಬೇಡಿ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆತೂಗುವುದೇ ಎಣೆಕಟ್ಟು.”

“ಹಣದ ತುತ್ತಿಗೆ ನೆಲೆ ಇರದ ಮನುಷ್ಯ ಈಗಿನಂತೆ ಸಾಯುವುದೆಂದು ನಂಬಿದರೂ ಬಹು ದುಃಖವನ್ನು ಪಡುವನು.”

“ಹಣದಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಹಣವು ಆರಾಧನೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದು.”

“ಹಣವು ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲುವುದು, ಬದುಕುವಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡುವುದು.”

Money Quotes in Kannada (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

Best 710+ Money Quotes in Kannada ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

“ಹಣವು ಬಾಲಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮೂರ್ಖ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ.”

“ಬಡವರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಆಭಾಸ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ನೀವೂ ಬಡ ಆಗುವುದು.”

“ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಾಳುವುದು ಕಷ್ಟ.”

“ಪಠಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಡಿ.”

“ಹಣವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚದ ನೀಹಾರಿಕೆಯ ನೆಯಭಾ ಹೂತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರಿವಿಲ್ಲ.”

“ಆದರೆ ಹಣದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯು ಅಗ್ನಿಯಂತಾ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನೆಮ್ಮದಿಗೊಳ್ಳುವುದು.”

“ಹಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಲಿ, ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ನಿದಿರಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳವಿರಲಿ.”

“ಹಣವನ್ನು ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮತೋಲ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ.”

Money Quotes in Kannada

Money Quotes in Kannada

“ಹಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಳಗಳು, ಅಮೂಲ್ಯ ಅನುಭವಗಳು, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ.”

“ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಅದನ್ನು ಸವಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಡಹೊಡೆವಂತೆ ಚುಚ್ಚುಚಿದರೆ, ಅದು ನಿಮಗ

ಹಣವಿಲ್ಲದವನು ಬಡವನಲ್ಲ,
ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಆಸೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗದವನು ಬಡವರಲ್ಲಿ ಬಡವ.

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೊಗಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಹಣ,
ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹಾರಬೇಕು !!

ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ,

ಆದರೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹರಡುವವರಿಗೆ,
ಯಾರಿಗೂ ಕೈ ಚಾಚುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!!

ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮಾರಲು ಕಲಿತಿಲ್ಲ,
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ.

Money Quotes in Kannada (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

Best 710+ Money Quotes in Kannada ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲು ನನಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ,
ಆದರೆ ಕಾಗದದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ!!

ಅತಿಯಾದ ಹಣವು ಭಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ,
ಮತ್ತು ದುಃಖವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ !!

ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ,
ಹಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದಾಗ!!

ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಡಿ,
ನೀವು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸದ ಹೊರತು !!

ಹಣವು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ!!

ಬುದ್ದಿವಂತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ!!

ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ತಪ್ಪು!!

ಹಣವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ,
ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬರಬಹುದು!!

Money Quotes in Kannada

Money Quotes in Kannada

ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.
ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯವಂತರಾಗಲು ತಲಾ ಒಂದು ಕ್ಷಣ!!

ಯಾರಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು !!

ರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿ !!

ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣವೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ, ಹಣದ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ!!

ಹಣವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಎರಡೂ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಡುಕುಗಳ ಬೇರುಗಳು!!

ಮನುಷ್ಯ ನಕಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವು ನಕಲಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ!!

ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಗುಣಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಹಣದ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ !!

ಹಣವೇ ಸರ್ವಸ್ವವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಣ ಬೇಕು..

Money Quotes in Kannada (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

ಇದೇ ಜಗತ್ತು ಸರ್
ಇಲ್ಲಿ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ
ನಾವು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು
ಆದರೆ ಹಣದಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಮನುಷ್ಯನು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ

ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ.

ಹಣ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ

ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಡಿ ಬದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ

ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಎರಡೂ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಮೂಲ!!

ಹೆಣದ ಪಾಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Money Quotes in Kannada

ಅತಿಯಾದ ಹಣವು ಭಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದುಃಖವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿ !!

ಹಣ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ

ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಹಣ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹಾರಬೇಕು !!

ಸಮಯವನ್ನು ಹಣದಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ !!

“ಸಂಪತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.”

“ಪುರುಷರನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ.”

“ಹಣದ ಕೊರತೆಯು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.”

“ಸಂಪತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.”

Money Quotes in Kannada

“ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಮಾಜದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.”

“ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು.”

“ಹಣವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.”

“ಹಣವು ಅನೇಕ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.”

Was this article helpful?
YesNo
Suraj Bhardwaj

Suraj Bhardwaj is a SEO expert and publishes few posts on this website. This is B.Com. Graduation with 5 years experience in SEO.

   

Leave a Comment