ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Matrubhasha Mahatva in Kannada

Matrubhasha Mahatva in Kannada ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 300 ಪದಗಳು.

Matrubhasha Mahatva in Kannada ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 300 ಪದಗಳು.

ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Matrubhasha Mahatva in Kannada

ಮಾತೃಭಾಷೆಯು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯು ನಮಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾಷೆಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ

ಮಾತೃಭಾಷಾ ಪ್ರಚಾರದ ಉದ್ದೇಶವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು. ಇಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬಹುಭಾಷಾ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರದು. ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ

ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ಸು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.

ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Matrubhasha Mahatva in Kannada - Deshjagat

Matrubhasha Mahatva in Kannada ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 300 ಪದಗಳು.

ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ

ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ. ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಿಮ್ಮದು ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 43.6 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಜಗತ್ತೇ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ.

ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು, ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಳೆದ 5 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳ ಉಳಿವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Kiran Bhardwaj

Kiran Bhardwaj is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English, Hindi, Kannada language.

   

Leave a Comment