Best 900+ Love Quotes in Kannada ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

Love Quotes in Kannada (ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

Best 900+ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Love Quotes in Kannada
Love Quotes in Kannada

Love Quotes in Kannada (ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

💕ಬಂದರೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಮಳೆಯಾದಂತೆ ಮನಕೆ… ❤️ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕವನದ ಬಳಕೆ🥰

ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿದು ಹೋದ ಅಧ್ಯಯಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನನ್ನೆದೆಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇರೋ ನೀನಾ ನೆನಪು ಎಂದು ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯ💗

ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಿರು ನೀ ನನ್ನ

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೋವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು..🥰💗

ಸಿಹಿಗನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೋಟದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತದಿಂದ🥰💗

ನನ್ನನು ನೋಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದಿಕೋ ನನ್ನಗೂ ಒಂದು ಮನಸಿದೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ನೀನ್ನಿಧಿಯ😍❤️💕

ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಹರಿಯುವ ಪ್ರೀತಿ,ಮರೆಯದ ಸ್ನೇಹ ಹರಿದುಹೋಗುವ ಹೊಳೆಯಲಿ ಏನೆಂದು ಬರೆಯಲಿ ಹೇಳು ಗೆಳತಿ.😍❣️

Love Quotes in Kannada

Best 900+ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Love Quotes in Kannada
Love Quotes in Kannada

ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಿರು ನೀ ನನ್ನ.💜💛

ಕಾದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿಗೆ, ತಪ್ಪದೆ ಬಾ ನನ್ನೆದೆ ಗೂಡಿಗೆ.. ನನ್ನೆದೆ ಗೂಡು ನಿನಗಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ ಗುಡಿಯಿದ್ದಂತೆ.

ಕಳೆದು ಹೋದವರನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು.ಆದರೆ ಬದಲಾದವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟ.❣️🥰❣️

ನಾನು ಕಳೆದುಹೋದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಜಾರಾಗಿಂತ ಮೋಸಹೋದೆ ಎಂಬ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ.

ನಾನಿನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಂತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ💝💝

ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಿದ್ರೆಗಳು ದೇಶಾಂತರ ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ. ನಿನ್ನ ನಿದ್ರೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಡುವೆಯಾ?

ನನ್ನ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹೃದಯ ನನ್ನದ ಅಥವಾ ನಿನ್ನದ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಹ ಮುಡಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನನಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ.

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿರುವ ಕೋಪ ಕೋಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕೋಪ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ.

Love Quotes in Kannada (ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

Best 900+ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Love Quotes in Kannada
Love Quotes in Kannada

ಯಾರನ್ನೇ ಆದರೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸದೆ ನಂಬಬಾರದು. ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು.🥰💜

“ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”

“ಸ್ವಾರ್ಥಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.”

“ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ.”

“ಜನರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು.”

“ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಕೊಂದುಕೊಂಡಂತೆ.”🥰

“ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು.”

ಪ್ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.

Love Quotes in Kannada

Best 900+ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Love Quotes in Kannada

“ಪ್ರೇಮವೇ ಹೃದಯದ ಕನಸು, ಪರಮಾನಂದದ ಮರುದಿನ.”❤️

“ಪ್ರೇಮದ ಸೂರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಆವರಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.”

ಹೃದಯ ಭಂಗಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ.🥰

ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೀತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೀತಿಯು ಅದರದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು.

“ಪ್ರೇಮವೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊನೆಯ ಮಾಡುವನು, ಪ್ರೇಮವೇ ಕಲೆಯ ನೆಲವು.”

“ಪ್ರೇಮವೇ ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡ ದಿವ್ಯ ಅನುಭವ, ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಅನುವರ್ತನ.”

“ಏನನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೆ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ನೆನಪು ಆಗುವುದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ.”

Love Quotes in Kannada (ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

Best 900+ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Love Quotes in Kannada
Love Quotes in Kannada

ನನ್ನನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೋ ನನಗೂ ಒಂದು ಮನಸಿದೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ನಿನ್ನಿದಿಯಾ ಎಂದು

“ಪ್ರೇಮವೇ ಜೀವನದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ; ಆ ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದೆ ಎಂದಿಗೂ ನೆರವೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.”

“ಪ್ರೇಮವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖವನ್ನೂ ಮರೆಮಾಡುವ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಮಂತ್ರ.”🥰❤️💜

“ಪ್ರೇಮಿಯ ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ನಗುವು ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು.”

“ಪ್ರೇಮವೇ ಮೌನದ ಭಾಷೆ, ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು.”

“ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲರ ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ.”

ಪ್ರೀತಿಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ?

“ಪ್ರೇಮವೇ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಕು, ಪ್ರೇಮವೇ ನಮ್ಮ ದಾರಿಗಾಣವು.”🥰💜

Love Quotes in Kannada

Best 900+ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Love Quotes in Kannada

“ಪ್ರೇಮವೇ ಜೀವನದ ಗಲ್ಲ; ಆ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಯನು ಯಾವನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.”

😍”ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ.”😍❣️

“ಪ್ರೇಮದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮೂಡಿದರೆ, ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಆಗುವುದು ಬಯಕೆಯ ಹುಟ್ಟು.”😍❣️

ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಜೀವನದ ಸಂತೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.

“ನೀವು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.”

“ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನೆಂದು ಜನರು ಮರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.”

“ಯಾರಿಗೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹುಚ್ಚುವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಚ್ಚುಗೊಳಿಸಬಹುದು.”

ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗು, ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ..

Love Quotes in Kannada (ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

Best 900+ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Love Quotes in Kannada
Love Quotes in Kannada

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಮಾನಿಸಬೇಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಮೋಹದ ಮಾಯೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಛಾಯೆ….

ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳ ನಡುವೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹಾಳೆಯ ಒಲವೇ, ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮರೆತಿರುವೆ ಮೂಡಿರಲು ನಗುವೆಂಬ ಒಡವೆ, ಅದುವೇ ಪ್ರೇಮ ಸಂದೇಶವೇ ಅಲ್ಲವೇ …

ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಕುಡಿನೋಟಕ್ಕೆ ಕಳೆದಿಹುದು ಈ ಹೃದಯ, ನೋಡದಿರು ತಿರುಗಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಳೆದಿರುವ ಹೃದಯ ಮತ್ತೆ ಕಳೆಯನು ನಾನು

ಪ್ರೀತಿಯು ಬಂಡಾಯದ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಪಳಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ..

“ನೀವು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಯಕೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ.”

“ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಮಧುರವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.”

“ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.”

ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮರೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ..

Love Quotes in Kannada (ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

Best 900+ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Love Quotes in Kannada

“ನೀವು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೀರಿ.”

ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಹೂವಿನಂತೆ ಬಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

“ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಘಾತವಾಗುವ ರೀತಿ…

“ಹೃದಯ ಪೂಜ್ಯನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ, ಅವನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಆಡು.” – ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀ

ಬಯಸಿದೆ ನಾ ನಿನ್ನನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ನೀ ನನ್ನನು ನೀ ಹೇಳಿದೆ ಮಾತೊಂದನು ನಾ ನಾದೆ ನಿನ್ನವನು..

ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನೋವೆಲ್ಲವು ಮಾಯವಾಯ್ತು ನನ್ನಿಂದ..

ಈ ಹೃದಯದ ಕನ್ನಡಿಯೊಳಿಗಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಿನ್ನದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಎದೆ ಬಡಿತವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಕೂಗಿದಂತೆ..

Love Quotes in Kannada

Best 900+ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Love Quotes in Kannada

ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಜಗಳ ಆಡಿ ದೂರ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತ ಜೊತೆಗಿರುವುದು….

“ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಜೀವಂತವಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.” – ಹೇಲೆನ್ ಕೆಲೆರ್

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಬರೆದ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ..

“ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.” – ರಾಲ್ಫ್ ವಾಲ್ಡೊ ಎಮರ್ಸನ್

ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗು, ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ..

“ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನಿನ್ನ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.” – ಉನ್ನತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್

“ನನ್ನೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದಾಗಿದೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಮನಶ್ಯಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವುದು.” – ಫ್ರಾಂಕ್ ಲಿನಿನ್

“ಹೃದಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲ ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಸ್ತು.” – ಪ್ರಮೋದ ನಂದಾನ್

Love Quotes in Kannada (ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

Best 900+ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Love Quotes in Kannada

ನಾವಿಬ್ಬರು ಖುಷಿಯಾಗಿರಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವು ಏತಕೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು….

“ಪ್ರೀತಿಯು ಜೀವನವನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆಕರ್ಷಕ ಗಾಳಿ.” – ಸ್ರೀಕೃಷ್ಣ

“ನೀನು ಒಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯೊಂದನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಆ ಪ್ರೇಮಿ ನಾನೇ ಆಗುತ್ತೇನೆ.” – ವಸಿಷ್ಠ

“ಸಂಸಾರದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನೀನು ನನಗೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಎಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕರುಣೆಯನ್ನೂ ತೋರುತ್ತೀ.” – ರಾಬಿಂದ್ರನಾಥ ಟಾಗೋರ್

“ಪ್ರೀತಿಯು ನಿರ್ಭಯದ ಹಾದಿಯುದ್ದ. ಅದು ಅಜ್ಞಾನದ ಭಯ ತಡೆಯುವ ಮೆಟ್ಟಲು.” – ಮೋತ್ ಮಗಾಂ

ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ನಾ ಬಿದ್ದೆ,
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಣಯವೆಂಬ
ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಿ ಎದ್ದೆ

ನಿನ್ನ ಕೋಮಲವಾದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಗ,
ನೀ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿನಗೆನಾದರೂ ಆದಿತು
ಅನ್ನುವ ಭಯ ನನಗಾಗ

ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ
ಮೂಡಿದ ಆತಂಕವನ್ನು
ನನ್ನಧರಗಳಿಂದ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ತಂಪಾಗಿಸುವೆ ರಾಣಿಯೇ.

Love Quotes in Kannada (ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

Best 900+ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ Love Quotes in Kannada

ನವಿಲು ಗೋಳಿಡುತ್ತಿಹುದು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಅನುಮತಿಸು ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿಯುವಾಸೆ, ಇವಳಂದ ನೋಡಿ ಎಂದು..

ದುಡ್ಡಿಂದ ಹುಡುಗಿನ maintain ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹುಡುಗಿನ maintain ಮಾಡೋದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ..

“ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅಪೂರ್ಣ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಣೆಯಾದ ತುಣುಕು.”

ಕಿರುನಗೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ವಿಷಯಗಳು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿದ್ದೀರಿ

ನಾವು ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಂತೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮಿಗಳಂತೆ ಮಿಡಿ

“ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ಜೀವನದ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನನ್ನನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.”

ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆಯ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವನ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ

ಜೀವನವು ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾವ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

Love Quotes in Kannada (ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ವಾಗುವ ಆಸೆ ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿನ ಕಣವಾಗುವ ಆಸೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮುತ್ತಾಗುವ ಆಸೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ಆಗುವಾಸೆ

ಕಾಲಿಗೆ ಅದ ಗಾಯ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹೃದಯಕೆ ಆದ ಗಾಯ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ

ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ನೂರು ಜನ್ನ ಸಿಗಬಹುದು ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ

ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನದಾದರೆ ಕಣ್ಣೀರು ನನ್ನದಾಗಿರಲಿ ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನೋವು ನನಗಾಗಿ ಇರಲಿ ಸಾವು ನಿನಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನದು ಹೋಗಲಿ

ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದ ಆ ಸುಂದರವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರು

ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತಿದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಿಗುವ ನೂರು ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ಧಿರುತ್ತೆ

ಧನಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

Love Quotes in Kannada (ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)

ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕು ಬಟ್ ಅದೇ ಫಿಲಂ ನೋಡೋಕೆ ಕತ್ತಲೆ ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೃದಯ ಬೇಕು ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸೋ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು

ಜೀವನ ಅನ್ನುವುದು ದೇವರ ಕಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ-ನೀತಿ ಅನ್ನುವುದು ತಂದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಇಂತಹ ತಂದೆತಾಯಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ವಂದಿಸಿ

ನಾನು ಅತ್ತರು ನಿನಗೇನು ಅನಿಸದೆ ಇದ್ಧಾಗ ನಾ ಸತ್ತರು ನಿನಗೇನು ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳ ಹೃದಯ ನೀನದ್ದು

ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಹೃದಯ ನನ್ನದ ಅಥವಾ ನಿನ್ನದ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಹ ಮೂಡಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನನ್ನಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ

ಚಂದ್ರನ ನಗು, ನವಿಲಿನ ವಯ್ಯಾರ, ಗಿಳಿಗಳ ಮಾತು, ನದಿಗಳ ಚಂಚಲತೆ, ಹೂಗಳ ಕೋಮಲತೆ, ಮೋಹಿನಿಯ ಮಾದಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ನೀ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ..

ಗಾಳಿಯು ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ ತಂಪು ಸೂಸುತ್ತಿದೆ,
ನನ್ನವಳು ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪು ಸೂಸುವ ಹಾಗೆ

ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮನಸ್ಸು ದೂರ ಮಾತು ಮೌನ

ನನ್ನವಳು ಅಂದ ನನಗವಳು ಚಂದ
ಬಾಳಬದುಕಿನಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬಂಧ.

ಬಂದರೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಮಳೆಯಾದಂತೆ ಮನಕೆ…
ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕವನದ ಬಳಕೆ…

ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಸಿದ ಮೊಗ ಅವಳದು…
ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಚಂದವಾದ ಮುಖ ಅವಳದು..
ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನವಳದು…

FAQs

ಪ್ರೀತಿ 4 ವಿಧದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೇನು?

ಪ್ರೀತಿಯ 4 ವಿಧಗಳು: ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸ್ನೇಹ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿ - ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೀಕ್ ಪದಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ: ಸ್ಟೊರ್ಜ್, ಫಿಲಿಯಾ, ಎರೋಸ್ ಮತ್ತು ಅಗಾಪೆ - ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದನೇ?

ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ? ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ...
ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ನಿಜವಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅವನ ದೇಹ ಭಾಷೆ, ಅವನು ನಿಮಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಇತರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅವನು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ?

ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ: ಫಿಲಿಯಾ, ಎರೋಸ್, ಸ್ಟೋರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅಗಾಪೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಗಾತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಖಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

3 ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು?

ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಮೂರು ಪ್ರೀತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: ಕಾಮ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ. ಈ ಮೂರು ಪ್ರೀತಿಗಳು ಮೆದುಳಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ "ಕಾಮದಲ್ಲಿ" ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಉದಾ., ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನಿಂತಿದೆ).

Suraj Bhardwaj

Suraj Bhardwaj is a SEO expert and publishes few posts on this website. This is B.Com. Graduation with 5 years experience in SEO.

   

Leave a Comment