Best 390+ Krishna Quotes in Kannada (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು)

Krishna Quotes in Kannada (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು)

Best 390+ Krishna Quotes in Kannada (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು)

Krishna Quotes in Kannada (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು)

ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀನು ಮುಗಿಸು ಪ್ರತಿ ಫಲವನ್ನು ನಾನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. – ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

ನಿನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು, ಫಲಾಫಲಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಡು..

ಬಲಹೀನನನ್ನು ಬಲವಂತ ಹೊಡೆದರೆ ಆ ಬಲವಂತನನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ” – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

“ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ; ಆ ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ” – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಅದೇ ಅಹಂಕಾರ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತಿದ್ದರೆ ಗೆದ್ದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ.

“ನೋವು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನಸುನಕ್ಕು ಹೇಳಿ ಬಾ” ನಿನಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟರು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಗಳು ನಿನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು… ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ದೆ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸದಿರಿ.

ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವವರು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುವವರು, ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವರು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Krishna Quotes in Kannada

Best 390+ Krishna Quotes in Kannada (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು)

ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಚಂಚಲರಾಗದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ದುಃಖದಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗದ ಆತ್ಮವು ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತನು.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೇರೆಯವರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಲು ಎಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ.

ತಾಳ್ಮೆಯು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

ಆಗಾಗ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉರಿದವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೂದಿಯಾಗಿ ಹೋದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣವಾಗಬಹುದು.

ಅಳತೆ ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ, ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮದುವೆ, ಸರಳತೆಯ ಮೀರಿ ತೋರಿಕೆಯ ಬದುಕು, ಅತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಎದುರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಲಿನೊಳಗೆ ವಿಷ್ಯ ತುಂಬಿದ ಮಡಕೆಯಂತೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ.

ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಅನುಕರಿಸಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಉತ್ತಮ.

Krishna Quotes in Kannada (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು)

Best 390+ Krishna Quotes in Kannada (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು)

ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕೆ ತಿರುತ್ತದೆ, ಯಾವುದು ನಿನ್ನದಲ್ಲವೋ ಅದು ನೀ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಿಗಲಾರದು, ಚಿಂತೆ ಬಿಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಂದಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.

ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಲು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕಾಲ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.

ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ನೀನು ನಡೆಯುವಾಗ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ನಾನು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೇನೆ.

ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕವಾದರೆ ಹಣೆಬರಹವೂ ಕೂಡ ಶಿರಬಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಶ್ಚಿತ.

ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ನಂಬಿಕೆ, ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ.

ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರು, ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಗುತ್ತಾ ಇರು, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಡ, ನಟನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೇಮ ವಿಷಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಮರೆಯಬೇಡ.

ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದರೆ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗಲ್ಲ, ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಕ್ಷಣಿಕವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

Krishna Quotes in Kannada

Best 390+ Krishna Quotes in Kannada (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು)

ಸಂತೋಷ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇದ್ದರೆ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗಲ್ಲ, ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಕ್ಷಣಿಕವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸೆ-ದುರಾಸೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸಂತೋಷದ ಕಲಿಕೈ.

ದೇವರು ತಡ ಮಾಡಿದರು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ತಡ ಆಗುವುದರ ಹಿಂದೆ “ಅದ್ಭುತಗಳು” ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.

ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.

ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು

ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ, ಸತ್ತಾಗಲೂ ಬೆತ್ತಲೆ.ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನನ್ನೂ ತರುವುದಿಲ್ಲ.ಸತ್ತಾಗ ಕೂಡ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಧ್ಯಾನಸಾಧಕನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ.

Krishna Quotes in Kannada (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು)

Best 390+ Krishna Quotes in Kannada (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು)

“ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ”. – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

“ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸೆ, ದುರಾಸೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸಂತೋಷದ ಕೀಲಿಕೈ” – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ

ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಮೂರ್ಖತನ, ಕರ್ಮ ಮಾಡು ಫಲದ ಚಿಂತೆ ಬಿಡು.

ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀನೇನು ತಂದಿರುವೆ? ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೇ ಹೋಗುವೆ.

ಧಾನವನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನ್ಮ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮೃತ್ಯು ನಿಶ್ಚಿತವೋ ಹಾಗೆ ಮೃತ ಹೊಂದಿದವ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವುದೂ ನಿಶ್ಚಿತ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಕಿಸಬೇಡ.

ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ

ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಜನುಮದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ

Krishna Quotes in Kannada

Best 390+ Krishna Quotes in Kannada (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು)

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ

ಪ್ರತಿಫಲದ ಹಂಬಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವವನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

“ಕೆಲಸದ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಬಿಡದೆ ಮಾಡುವುದು ಏರ್ಪಟ್ಟ ನೂತನ ಮಾರ್ಗ” – Lord Krishna

“ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತದೆ ಹೋದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವಂತೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ” – Lord Krishna

“ಮೋಹದ ಜ್ವಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ದ್ವೇಷದ ಕನಸುಗಳನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದು” – Lord Krishna

“ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕದಲಿ, ಅವನ ಭಕ್ತಿಯ ಸೌನ್ದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿ” – Lord Krishna

“ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳು, ಜೀವ ಹರಿದಾಡದೆ ಕಾಯುವುದು” – Lord Krishna

Krishna Quotes in Kannada (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು)

Best 390+ Krishna Quotes in Kannada (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು)

“ದೇವರೇ ನೀನು ನನಗೆ ಸರ್ವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೂ ತಿಳಪಿಸುತ್ತೀಯಲ್ಲಾ” – Lord Krishna

“ಯಾವ ತತ್ತ್ವವು ಪ್ರಿಯವಲ್ಲದೆ ನೆರವ ನೀಡುವುದೋ ಅದೇ ಸರ್ವಸ್ವ” – Lord Krishna

ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.

ಬಯಕೆಯು ಆತ್ಮದ ಏಕೈಕ ಸ್ನೇಹಿತ, ಮತ್ತು ಬಯಕೆಯು ಆತ್ಮದ ಏಕೈಕ ಶತ್ರು.

ತಮ್ಮನ್ನು ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಆಸೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತ. ಆದರೆ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದವರಿಗೆ ಅದು ಶತ್ರುವಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗೆದ್ದವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಸತ್ಯವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಂತೆ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.

ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಆನಂದವು ಮೊದಮೊದಲು ಅಮೃತದಂತೆ ಕಂಡರೂ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ವಿಷದಂತೆ ಕಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

Krishna Quotes in Kannada

ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸು ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಓ ಅರ್ಜುನಾ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೊಂದಿರದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ; ನಾನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದ ನಾನು ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಕರ್ಮಗಳು ನನಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.

ಜ್ಞಾನದ ಉಡುಗೊರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಗುರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಕಿಯ ಶಾಖವು ಮರವನ್ನು ಬೂದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆಯೇ, ಜ್ಞಾನದ ಬೆಂಕಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರ ಹಿತವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿರಿ.

Krishna Quotes in Kannada (ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು)

ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು, ಅವನು ನಂಬುವಂತೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ.

ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಳಗಿಸಬಹುದು.

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳ ಕರ್ಮವು ಅವನ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ರಾಶಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೃಷ್ಟಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣವಾಗಿದೆ.

Was this article helpful?
YesNo
Suraj Bhardwaj

Suraj Bhardwaj is a SEO expert and publishes few posts on this website. This is B.Com. Graduation with 5 years experience in SEO.

   

Leave a Comment