ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Granthalaya Essay in Kannada

Granthalaya Essay in Kannada ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 200, 300 ಪದಗಳು.

Granthalaya Essay in Kannada ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 200, 300 ಪದಗಳು.
Granthalaya Essay in Kannada

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Granthalaya Essay in Kannada

ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಥಳವೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯ. ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಲೈಬ್ರರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು.

ಮಾದರಿ

ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿವೆ: (I) ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ, (2) ವರ್ಗ ಮತ್ತು (3) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು. ಖಾಸಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಲೇಖಕರು, ವಕೀಲರು, ವೈದ್ಯರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ವರ್ಗ ವರ್ಗವು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಂಗಡ ಅಥವಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನಿಯಮಗಳು

ಪ್ರತಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಹಾಕಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ವಿಶಾಲವಾದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಮಂದಿರ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು, ವೃದ್ಧರು, ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಅವರವರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು, ನಾಟಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಮನರಂಜನಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಕವನ ಓದುವವರಿಗೆ ಸಂಕಲನಗಳೂ ಲಭ್ಯ.

Granthalaya Essay in Kannada ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 200, 300 ಪದಗಳು.
Granthalaya Essay in Kannada

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Granthalaya Essay in Kannada

ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮೆದುಳನ್ನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ

ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಲೈಬ್ರರಿಯು ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ವಾಚನಾಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಹೊರತಾಗಿ, ವಾಚನಾಲಯವು ಪಾಕ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ಕವನ ಕಿರುಪುಸ್ತಕಗಳ ವಾಚನಾಲಯವಾಗಿದೆ.

ನಳಂದಾ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ನಳಂದಾ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು. ದೆಹಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿಯು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ದೆಹಲಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದವು. ಅವರು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ಅದಿರು, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜ್ಞಾನವೂ ನಮಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಿತಿಯವರೆಗೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಲೈಬ್ರರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮನರಂಜನೆ

ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಾಧನಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮನರಂಜನಾ ಸಾಧನಗಳು ಮಸುಕಾದವು, ಏಕೆಂದರೆ ಮನರಂಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಓದುಗರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಲೈಬ್ರರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಸಮಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ರಕ್ಷಕ. ದೇಶದ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Was this article helpful?
YesNo
Komal Mori

Komal Mori is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English, Kannada language.

   

Leave a Comment