555+ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕನ್ನಡ | Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

Are you looking for – Gowri Ganesha Festival Wishes in Kannada, Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada, Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu Images, Gowri Ganesha Habbada Hardika Shubhashayagalu In Kannada, Happy Gowri Ganesha Festival Wishes In Kannada, Gowri Ganesha Festival Wishes Images, Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada, Lord Ganesha Quotes in Kannada and more.

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada
Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ಗಣಪ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೆರಿಸಲಿ ಶುಭದಿನ.
ಜೈ ಗಣೇಶ

ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿ ಹರಸಲಿ.
ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ
ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ,
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇದೇವ
ಸರ್ವಕಾಯೇಶು ಸರ್ವದ,
ಸರ್ವರಿಗೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಗೌರಿನಂದನ ಗಜಾನನ
ಗಿರಿಜನಂದನ ನಿರಂಜನ
ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಶುಭಾನನ
ಪಾಹಿಪ್ರಭೋಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನ
ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಸುತನಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕನು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿ, ಮಂಗಳಕರ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!!

ಗಣೇಶ ಬಂದ
ಕಾಯಿ-ಕಡಬು ತಿಂದ
ಚಿಕ್ ಕೆರೇಲ್ ಬಿದ್ದ
ದೊಡ್ಡ್ ಕೆರೇಲ್ ಎದ್ದ
ಶುಭೋದಯ.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೇ.

ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ ! ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ.

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಖುಷಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಗಣಪ
ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ
ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧಗೊಳಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಸದಾಚಾರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು.

ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆಗಳು, ದುಃಖಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಶ್ರೀ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ, ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ, ನಿರ್ವಿಘ್ನಮ್ ಕುರುಮೇ ದೇವ, ಸರ್ವ-ಕಾರ್ಯೇಶು ಸರ್ವದಾ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೊರಿಯಾ! ಗಣೇಶ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು.

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಭಗವಂತನು ಗಣೇಶ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭವು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತುನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸುರಿಸಲಿ.

ಗೌರಿನಂದನ ಗಜಾನನ
ಗಿರಿಜನಂದನ ನಿರಂಜನ
ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಶುಭಾನನ
ಪಾಹಿಪ್ರಭೋಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನ
ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಸುತನಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕನು,
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿ,
ಮಂಗಳಕರ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.
ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ಗಣೇಶ ಬಂದ
ಕಾಯಿ-ಕಡಬು ತಿಂದ
ಚಿಕ್ ಕೆರೇಲ್ ಬಿದ್ದ
ದೊಡ್ಡ್ ಕೆರೇಲ್ ಎದ್ದ
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ
ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ
ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನೀವು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗಣೇಶ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ,
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ!

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ಇಂದು ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ದಿನ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.

ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ. ಗೌರಿಯು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ.
ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ.
ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ 2023 ರ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗೌರಿ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿ. ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ 2022 ರ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನು ನಿಮಗೆ ಹೇರಳವಾದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು
ಕರುಣಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿ!
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗಣೇಶನು ಅದೃಷ್ಟ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ದೇವರ ದಿವ್ಯ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹರಡಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತರಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ಗಣಪನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಸದಾ ಜೊತೆಗೂಡಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದ್ಭುತ ಜೀವನವಿರಲಿ. ಗಣೇಶನ ಸ್ನೇಹ, ಗೌರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿ.

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ಗಣೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿ. ಗೌರಿಯು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಧೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ನೀಡಲು. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಣ ಗೌರಿ ವ್ರತ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಲಿ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಹರ್ಷದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ, ಐಶ್ವರ್ಯ ತುಂಬಲಿ.

ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ.

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಹರ್ಷದ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ತುಂಬಲಿ.

ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗಣೇಶನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡಚಣೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಗೊಳ್ಳಲಿ.

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನದಂದು ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಆತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸದಾ ಸಫಲವಾಗಲಿ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಭರಿತವಾಗಲಿ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಹರ್ಷದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಗಣೇಶನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಮಾಡಲಿ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಹರ್ಷದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಳಜಿಗಳು ನಿವಾರಣೆಗೊಳ್ಳಲಿ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಲಿ.

ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಪಡಿಸಿ, ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ.

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ಗಣಪತಿ ಬಾಪ್ಪನ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನದಂದು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ವಿಘ್ನ ಹರಣ ಗಣಪತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಗೊಳ್ಳಲಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಗಣಪತಿ ಬಾಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಂಬಲಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಲಿ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳು.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗಲಿ.

Gowri Ganesha Habbada Hardika Shubhashayagalu In Kannada

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ ತುಂಬಲಿ.

ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಲಿ. ಗಣಪತಿ ಬಾಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯ ನೋಟ ಹಾಕಲಿ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪುಣ್ಯ ದಿನದಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಭರಿತವಾಗಲಿ. ಗಣಪತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯಲಿ.

ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ! ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ನಮೋ ನಮಃ! ಅಷ್ಟ ವಿನಾಯಕ ನಮೋ ನಮಃ! ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ ಮೋರಯ! ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು.

ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!!

ಗೌರಿ ಸುತನಾದ ಶ್ರೀ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕನು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿ, ಮಂಗಳಕರ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರಲಿ, ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲಿರಲಿ.

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಿಸೋಣ. ದೇವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸುಖಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೆ.

ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನತೆಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು, ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಒದಗಿಸಲೆಂದು ನಾನು ಗಣೇಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಬಳಗಕ್ಕೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಗಳು ಸಿದ್ದಿಯಾಗಲಿ. ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ. ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸದಾ ಕಾಲ ಇರಲಿ.

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ದಿನವನ್ನು ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಹತ್ತಿರದ ನದಿ, ಸರೋವರ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಗಣೇಶನ ನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಗ್ರಹಗಳ ನಿಮಜ್ಜನವು ಭಕ್ತರ ಮನೆಗಳಿಂದ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ದೇವಿಯ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವು ಆಚರಣೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ಈ ಹಬ್ಬವು ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಈ ಮಂಗಳಕರ ದಿನದಂದು, ಗಣಪತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಲಿ.

ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ದೇವಿಯು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಲಿ.

ಈ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಮಾತೆಯ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗೌರಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಈ ಮಂಗಳಕರ ದಿನದಂದು ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ದೇವಿಯು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಈ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿ.

ಈ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ದೇವತೆ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹಬ್ಬವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿ.

ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ದೇವಿಯು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ಈ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳು, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿ.

ಗೌರಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನಗುವನ್ನು ತುಂಬಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ದೇವಿಯ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಈ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹಬ್ಬವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿ.

ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಮಾತೆಯ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹಬ್ಬವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರಲಿ.

ಈ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ದೇವತೆ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಈ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹಬ್ಬವು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿ.

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಈ ಮಂಗಳಕರ ದಿನದಂದು ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ದೇವಿಯು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಈ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿ

ಗೌರಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿ.

ಈ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ದೇವಿಯು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಲಿ.

Ganesh Chaturthi Wishes in Kannada

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ಗೌರಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಈ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹಬ್ಬವು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತರಲಿ.

ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಗಳು. ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪ್ರತೀಕ ವಾಗಿರಲಿ ಈ ಹಬ್ಬ.

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದುಭಾಂದವರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ಶ್ರೀಗಣೇಶ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲಿ.

ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ಆ ದೇವತೆಗಳು ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ವನ್ನು ದಯೆಪಾಲಿಸಲಿ.

ಮುಖಪುಟದ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೇ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ..! ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನಿಗೇ ನಮೋ ನಮಃ.

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ Happy Ganesh Chaturthi.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ತೊಂದರೆಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳು ತೊಲಗಲಿ

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ ಭರಿತವಾಗಲಿ.

ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗಣಪತಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬರಲಿ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.

ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಫಲತೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಭರಿತವಾಗಲಿ.

ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಲಿ.

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರಲಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಗಣಪತಿ ಬಾಪ್ಪನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಲಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸವಲತುಗಳು ದೊರೆಯಲಿ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಭರಿತವಾಗಲಿ. ಗಣಪತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆಯಲಿ.

Lord Ganesha Quotes in Kannada

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಂಬಲಿ ಎಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.

ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಲಿ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

Gowri Ganesh Habbada Shubhashayagalu in Kannada

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು,
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಂಬಲಿ.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! 🙏

ಗಣಪತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬರಲಿ.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! 🎊

ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿ.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! 🙏🐘

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಫಲವಾಗಲಿ.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! 🙏

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪುಣ್ಯ ದಿನದಂದು,
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಲಿ.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! 💐

ಗಣಪತಿ ಬಾಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಲಿ.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! 🙏

ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ತರಲಿ.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! 🎊🎉

ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಗೊಳ್ಳಲಿ.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! 🙏

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ತುಂಬಲಿ.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! 🕉️

ಗಣೇಶನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರಲಿ.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! 🙏

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು,
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಲಿ.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! 🙏

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ,
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಫಲತೆ ಇರಲಿ.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! 🙏

ಗಣೇಶನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಭರಿತವಾಗಲಿ.
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! 🙏

Thank you. Share Gowri Ganesha Habbada Hardika Shubhashayagalu wishes in Kannada with friends, family and partners.

Was this article helpful?
YesNo
Rudra

Rudra Chanchal, who is associated with blogging field since last 5 years, loves to write in Deshjagat.com, he remains aware of the latest updates related to it and is very keen to give information to people about Deshjagat.com.

   

Leave a Comment