Best 600+ Ambedkar Quotes in Kannada ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

Ambedkar Quotes in Kannada (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

Ambedkar Quotes in Kannada (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

Best 600+ Ambedkar Quotes in Kannada ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
Ambedkar Quotes in Kannada

“ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ತಿರುಗಲು ನಾನು ಹೋಗುವ ಹಕ್ಕಾದಿದೆ, ಮೊದಲು ಐಕ್ಯವಾಗುವುದನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ.” – ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

“ನೀವು ಯಾವುದರಿಂದ ಒಡೆದುಹೋಗುವಿರಿ ಎಂದು ಯಾರನ್ನೂ ನುಂಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ.” – ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

“ನಾನು ಧರ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಅಲ್ಪವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ನೀವು ತಲುಪಿದ್ದು ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.” – ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

“ಜತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯವಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ನಿಜವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಗಳು.” – ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

“ಜನತೆಗೆ ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದು ದೇವರು, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ಸುಖ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧಕ.” – ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

“ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂ

ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಇಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ 131 ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ.

ಡಾ.ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತೇನೆ. ಸಮಾಜದ ಬಡ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನ.

Ambedkar Quotes in Kannada (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

Best 600+ Ambedkar Quotes in Kannada ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ವಿಶ್ವರತ್ನ, ಮಹಾಮಾನವ ಡಾ. ‌ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 131ನೇ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನಮ್ರ ನಮನಗಳು! ಭಾರತರತ್ನ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದೇ ಧರ್ಮ! ಭಾರತರತ್ನ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶವು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನೈತಿಕತೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು!
ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು…

ನಾನು ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೇನೆ,
ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತೇನೆ…

ಭಾರತದ ಶೋಷಿತವರ್ಗಗಳ ಹಿತ ಕಾಯಲೆಂದೇ, ನಾನು ಮೊದಲು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ರಚನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಬಂದೆ, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ…

ಸಾಮಾಜಿಕ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರ ನಡೆಸುವವನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ…

ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಾನು ಸಮುದಾಯವೊಂದರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತೇನೆ….

Ambedkar Quotes in Kannada

Best 600+ Ambedkar Quotes in Kannada ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆತವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರರು….

ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಮುತ್ಸದ್ಧಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಸೇವಕನಾಗಿರಲೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ..

ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯವಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಸರಣವಾಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಎರಡು ಸಾಯುತ್ತವೆ…

ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಿಂತ ಪಕ್ಷದ ಹಿತವನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಹುನ್ನಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಏಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿಯುತ್ತದೆ….

ಮಿಲ್ ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆಳಲು ಸಮರ್ಥವಲ್ಲ, ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಗವು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಆಳಲು ಸಮರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೂ ನಂಬಲೇಬೇಕು

ಜನ ಶಕ್ತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿರುವುದು.

ಸಾಮರಸ್ಯ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಪ್ರಗಾಟನೆಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕೇಳದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.

Ambedkar Quotes in Kannada

Best 600+ Ambedkar Quotes in Kannada ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲವೇ ಶಕ್ತಿಹೀನರಾಗುವುದು.

ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗಾಟನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಘಟಕವಾಗಬೇಕು.

ಚಿಂತನೆಯು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಆಯ್ದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ತೋರಿಸಲು ಬಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಃಕರಣ ಉಂಟಾಗಬೇಕು.

ಧರ್ಮದ ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ.

ಶಾಸನ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಹಕ್ಕು ನೆಲೆಯೂತ್ತುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೇಲುಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಗಾಲಿ ಮಾರಿದ ಯಾವ ರೆಲಿಗನ್ನೂ ಬೇರಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ತಲುಪಿಸಲಾಗದು.

ಜನಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಬೇಕು.

“ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆತವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರರು”.

Ambedkar Quotes in Kannada

Best 600+ Ambedkar Quotes in Kannada ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

“ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಸುಡುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ”.

“ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ”.

“ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರ ಸಂಬಂಧದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು”.

ಬದುಕು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು

ಸಂವಿಧಾನದ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಡುವ ಮೊದಲಿಗ ನಾನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ

ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಮುದಾಯವೊಂದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತೇನೆ

ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವನು ಸಮಾಜದ ಸೇವಕನಾಗಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ಬದುಕುವ ಬದಲು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಬದಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

Ambedkar Quotes in Kannada

Best 600+ Ambedkar Quotes in Kannada ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
Ambedkar Quotes in Kannada

ಸಂವಿಧಾನ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಡುವ ಮೊದಲಿಗ ನಾನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ.

ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ.

“ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸಮಾಜದ ಸೇವಕನಾಗಲು ಸಿದ್ಧ.” – ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್.

“ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಾನು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತೇನೆ.” – ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್.

“ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಮಾನವ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು” – ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್.

“ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಸುಡುವವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗನಾಗುತ್ತೇನೆ.” – ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್.

“ಪುರುಷರು ಮರ್ತ್ಯರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಲ್ಪನೆಗಳೂ ಕೂಡ. ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರುಣಿಸುವಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎರಡೂ ಒಣಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ.”

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.

Ambedkar Quotes in Kannada

Best 600+ Ambedkar Quotes in Kannada ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
Ambedkar Quotes in Kannada

ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿಯದ ಸಮುದಾಯ ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಜೀವನವು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು.

ಖಿನ್ನತೆಯು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಾಧಿಸುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ.

ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮಾನವ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

ಜೀವನವು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರಬೇಕು.

ಸಮಾಜವಾದವಿಲ್ಲದೆ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಮೋಚನೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Ambedkar Quotes in Kannada

Best 600+ Ambedkar Quotes in Kannada ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
Ambedkar Quotes in Kannada

ಖಿನ್ನತೆಯು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಸಂವಿಧಾನವು ಕೇವಲ ವಕೀಲರ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬದುಕುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

ನೀವು ರುಚಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ವಿಷವನ್ನು ಅಮೃತವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಸಮುದಾಯ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಯುವಕರು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು.

ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರರು.

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮಾನವ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.

ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಪಡೆಯಲಾಗದು, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.

Suraj Bhardwaj

Suraj Bhardwaj is a SEO expert and publishes few posts on this website. This is B.Com. Graduation with 5 years experience in SEO.

   

Leave a Comment